Strona główna

Od 1 września godziny otwarcia:

Biuro pergaminów

Poniedziałek środa, Piątek i sobota:
8:30 – 13:30

Wtorek i czwartek:
8:30 – 17:30

 

Dykasteria do Spraw Posługi Miłosierdzia, zwana też Urzędem Dobroczynności Apostolskiej, działa w szczególnym duchu miłosierdzia. Troszcząc się o ubogich, słabych i wykluczonych, prowadzi we wszystkich częściach świata dzieło pomocy i wsparcia dla nich w imieniu Papieża, który w przypadkach szczególnej nędzy lub innych potrzeb osobiście organizuje pomoc. Prefektem dykasterii jest Jałmużnik Papieski.

Dykasteria, pod kierownictwem Jałmużnika Ojca Świętego, urzeczywistnia poprzez swoją działalność troskę i bliskość Papieża jako pasterza Kościoła powszechnego, wobec tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji czy biedy, a także w przypadku poważnych klęsk żywiołowych.
Dykasteria jest upoważniona do przyjmowania, poszukiwania i zabiegania o fundusze, które w całości będą przeznaczone na dzieła miłosierdzia, prowadzone przez Ojca Świętego wobec najbardziej potrzebujących.
Jałmużnik Papieski ma również prawo udzielania Apostolskiego Błogosławieństwa poprzez wydawanie dyplomów na odpowiednio uwierzytelnionym papierze pergaminowym, a cały dochód z tego tytułu jest przeznaczony na cele charytatywne.
Wśród zadań Prefekta Dykasterii do Spraw Miłosierdzia, jest także czynienie pustym konta charytatywnego Papieża , by zgodnie z logika Ewangelii pomagać najbardziej potrzebującym.
Papież Franciszek często powtarza, ze Kościół jest jak „szpital polowy” – zatem nowa Dykasteria jest jak ”pogotowie ratunkowe”, jest ramieniem miłosierdzia i dobroczynności, które spieszy, aby leczyć rany i wspierać najsłabszych.


Urząd Dobroczynności Apostolskiej to Instytucja Stolicy Świętej, która ma za zadanie w imieniu Ojca Świętego okazywać pomoc charytatywną ubogim.
Praktyka okazywania pomocy ubogim istniała już w pierwszych wiekach Kościoła i należała do obowiązków Diakonów. Następnie zadanie to pełnił jeden bądź kilku członków Rodziny Papieskiej, bez szczególnej godności hierarchicznej czy prałackiej. Godności te zaczęto nadawać później. W jednej Bulli papieża Innocentego III (1198-1216) jest mowa o istniejącym już stanowisku Jałmużnika Apostolskiego.

Pierwszym, który określił zasady działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica), a także obowiązki Jałmużnika Apostolskiego był Bł. Papież Grzegorz X (1271-1276). Również Papież Aleksander V w Bulli z 1409 r. przedstawił normy działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, która mogła się rozwijać dzięki szczególnej życzliwości kolejnych Biskupów Rzymu. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma godność Arcybiskupa i należy do Rodziny Papieskiej, dzięki czemu uczestniczy we wszelkich ceremoniach liturgicznych oraz oficjalnych Audiencjach z udziałem Ojca Świętego.

Papież Leon XIII, w celu ułatwienia zebrania środków na działalność powierzoną Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej, delegował Jałmużnika Apostolskiego, aby w Jego imieniu udzielał Apostolskiego Błogosławieństwa wyrażonego na specjalnym dyplomie z pergaminu, o którego autentyczności świadczy jego podpis oraz sucha pieczęć Urzędu.

Należy także podkreślić, że na koszt Papieskiego Błogosławieństwa składają się: materiał, przygotowanie, wysyłka oraz ofiara przeznaczona na Papieskie dzieła miłosierdzia.

Wszystkie dochody wpływające do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, zwłaszcza ofiary za wydawanie pergaminów z Papieskim Błogosławieństwem,  w całości przeznaczane są na działalność charytatywną wobec potrzebujących, którzy każdego dnia w swoich potrzebach zwracają się z prośbą o pomoc materialną do Następcy św. Piotra.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.