Strona główna

lipiec i sierpień

Biuro pergaminów, godziny otwarcia:

Od poniedziałku do soboty: 8:30 – 13:30

 

ELEMOSINERIA APOSTOLICA ORGANIZUJE POMOC DAJĄC NADZIEJĘ

OBJĘCIE TROSKĄ I WSPARCIE UBOGICH
SĄ DNA URZĘDU DOBROCZYNNOŚCI

ELEMOSINERIA APOSTOLICA JEST SIECIĄ GLOBALNEJ SOLIDARNOŚCI

"Zadaniem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej jest czynienie pustym konta Ojca Świętego by zgodnie z logiką Ewangelii pomagać najbardziej potrzbującym"

 

Dykasteria do Spraw Posługi Miłosierdzia, zwana też Urzędem Dobroczynności Apostolskiej, działa w szczególnym duchu miłosierdzia. Troszcząc się o ubogich, słabych i wykluczonych, prowadzi we wszystkich częściach świata dzieło pomocy i wsparcia dla nich w imieniu Papieża, który w przypadkach szczególnej nędzy lub innych potrzeb osobiście organizuje pomoc. Prefektem dykasterii jest Jałmużnik Papieski.

Dykasteria, pod kierownictwem Jałmużnika Ojca Świętego, urzeczywistnia poprzez swoją działalność troskę i bliskość Papieża jako pasterza Kościoła powszechnego, wobec tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji czy biedy, a także w przypadku poważnych klęsk żywiołowych.
Dykasteria jest upoważniona do przyjmowania, poszukiwania i zabiegania o fundusze, które w całości będą przeznaczone na dzieła miłosierdzia, prowadzone przez Ojca Świętego wobec najbardziej potrzebujących.
Jałmużnik Papieski ma również prawo udzielania Apostolskiego Błogosławieństwa poprzez wydawanie dyplomów na odpowiednio uwierzytelnionym papierze pergaminowym, a cały dochód z tego tytułu jest przeznaczony na cele charytatywne.
Wśród zadań Prefekta Dykasterii do Spraw Miłosierdzia, jest także czynienie pustym konta charytatywnego Papieża , by zgodnie z logika Ewangelii pomagać najbardziej potrzebującym.
Papież Franciszek często powtarza, ze Kościół jest jak „szpital polowy” – zatem nowa Dykasteria jest jak ”pogotowie ratunkowe”, jest ramieniem miłosierdzia i dobroczynności, które spieszy, aby leczyć rany i wspierać najsłabszych.

Należy także podkreślić, że na koszt Papieskiego Błogosławieństwa składają się: materiał, przygotowanie, wysyłka oraz ofiara przeznaczona na Papieskie dzieła miłosierdzia.

Wszystkie dochody wpływające do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, zwłaszcza ofiary za wydawanie pergaminów z Papieskim Błogosławieństwem,  w całości przeznaczane są na działalność charytatywną wobec potrzebujących, którzy każdego dnia w swoich potrzebach zwracają się z prośbą o pomoc materialną do Następcy św. Piotra.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.